Live
37AuraBullshit | Silver3AuraBullshit | Silver3X-Naut2X-Naut135X-Naut2X-Naut3Oli-Wan4Oli-Wan133Oli-Wan4Oli-Wan3Gyome8Gyome234X-Naut2X-Naut3SWAG5SWAG130Artea6Artea1Gyome8Gyome229SWAG5SWAG2Jay4Prez7Jay4Prez127Hybrid10Hybrid1Gyome8Gyome228Artea6Artea2Jake12Jake125Dyno9Dyno0Jay4Prez7Jay4Prez226SWAG5SWAG2Spark | PrincePurple11Spark | PrincePurple017MK17MK0Gyome8Gyome218WeFit13WeFit0Jake12Jake219Bloody18Bloody0Jay4Prez7Jay4Prez220Doomcinder14Doomcinder1Spark | PrincePurple11Spark | PrincePurple213Gyome8Gyome2Gumbolaya!19Gumbolaya!114Jake12Jake2Naked15Naked015Jay4Prez7Jay4Prez2Klein20Klein016Spark | PrincePurple11Spark | PrincePurple2Ludius-PH16Ludius-PH038Floyd1Floyd3AuraBullshit | Silver3AuraBullshit | Silver136Floyd1Floyd3AuraBullshit | Silver3AuraBullshit | Silver032X-Naut2X-Naut2AuraBullshit | Silver3AuraBullshit | Silver331Floyd1Floyd3Oli-Wan4Oli-Wan124AuraBullshit | Silver3AuraBullshit | Silver2Artea6Artea023X-Naut2X-Naut2Hybrid10Hybrid122Oli-Wan4Oli-Wan2SWAG5SWAG021Floyd1Floyd2Dyno9Dyno08Artea6Artea2Spark | PrincePurple11Spark | PrincePurple012AuraBullshit | Silver3AuraBullshit | Silver2Doomcinder14Doomcinder07Jay4Prez7Jay4Prez1Hybrid10Hybrid211X-Naut2X-Naut2Bloody18Bloody06SWAG5SWAG2Jake12Jake110Oli-Wan4Oli-Wan2WeFit13WeFit05Gyome8Gyome0Dyno9Dyno29Floyd1Floyd2MK17MK04Doomcinder14Doomcinder2Gumbolaya!19Gumbolaya!03Naked15Naked0Bloody18Bloody22WeFit13WeFit2Klein20Klein01Ludius-PH16Ludius-PH0MK17MK2Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7
AuraBullshit | Silver
X-Naut
X-Naut
Oli-Wan
Oli-Wan
Gyome
X-Naut
SWAG
Artea
Gyome
SWAG
Jay4Prez
Hybrid
Gyome
Artea
Jake
Dyno
Jay4Prez
SWAG
Spark | PrincePurple
MK
Gyome
WeFit
Jake
Bloody
Jay4Prez
Doomcinder
Spark | PrincePurple
Gyome
Gumbolaya!
Jake
Naked
Jay4Prez
Klein
Spark | PrincePurple
Ludius-PH
Floyd
AuraBullshit | Silver
Floyd
AuraBullshit | Silver
X-Naut
AuraBullshit | Silver
Floyd
Oli-Wan
AuraBullshit | Silver
Artea
X-Naut
Hybrid
Oli-Wan
SWAG
Floyd
Dyno
Artea
Spark | PrincePurple
AuraBullshit | Silver
Doomcinder
Jay4Prez
Hybrid
X-Naut
Bloody
SWAG
Jake
Oli-Wan
WeFit
Gyome
Dyno
Floyd
MK
Doomcinder
Gumbolaya!
Naked
Bloody
WeFit
Klein
Ludius-PH
MK