Live
27X-Naut3X-Naut3Raytchet4Raytchet125Swag6Swag1Raytchet4Raytchet324AuraBullshit | Silvercario2AuraBullshit | Silvercario1Raytchet4Raytchet223Oli-Wan5Oli-Wan0Swag6Swag219Raytchet4Raytchet2Jay4Prez8Jay4Prez020Swag6Swag2Artea7Artea115Jay4Prez8Jay4Prez2Wefit14Wefit016Raytchet4Raytchet2Dyno10Dyno017Artea7Artea2Jake12Jake118Swag6Swag2Gyome9Gyome010Wefit14Wefit2Doomcinder11Doomcinder09Chuck15Chuck1Dyno10Dyno28Spark | PrincePurple13Spark | PrincePurple0Jake12Jake228Floyd1Floyd3X-Naut3X-Naut126Floyd1Floyd3X-Naut3X-Naut122AuraBullshit | Silvercario2AuraBullshit | Silvercario0X-Naut3X-Naut221Floyd1Floyd2Oli-Wan5Oli-Wan014X-Naut3X-Naut2Swag6Swag013AuraBullshit | Silvercario2AuraBullshit | Silvercario2Artea7Artea112Raytchet4Raytchet1Oli-Wan5Oli-Wan211Floyd1Floyd2Jay4Prez8Jay4Prez17Swag6Swag2Doomcinder11Doomcinder06X-Naut3X-Naut2Wefit14Wefit05Artea7Artea2Dyno10Dyno04AuraBullshit | Silvercario2AuraBullshit | Silvercario2Chuck15Chuck13Oli-Wan5Oli-Wan2Jake12Jake12Raytchet4Raytchet2Spark | PrincePurple13Spark | PrincePurple01Jay4Prez8Jay4Prez2Gyome9Gyome1Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
X-Naut
Raytchet
Swag
Raytchet
AuraBullshit | Silvercario
Raytchet
Oli-Wan
Swag
Raytchet
Jay4Prez
Swag
Artea
Jay4Prez
Wefit
Raytchet
Dyno
Artea
Jake
Swag
Gyome
Wefit
Doomcinder
Chuck
Dyno
Spark | PrincePurple
Jake
Floyd
X-Naut
Floyd
X-Naut
AuraBullshit | Silvercario
X-Naut
Floyd
Oli-Wan
X-Naut
Swag
AuraBullshit | Silvercario
Artea
Raytchet
Oli-Wan
Floyd
Jay4Prez
Swag
Doomcinder
X-Naut
Wefit
Artea
Dyno
AuraBullshit | Silvercario
Chuck
Oli-Wan
Jake
Raytchet
Spark | PrincePurple
Jay4Prez
Gyome